วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

16-8-55

        ไปเอากุญเเจห้องเเนะเเนวที่ครูพี่เลี่ยงจากนั้นคุมเด็กทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนพาเด็กไปเข้าเเถวที่หน้าเสาธง ตอนบ่ายไปสอนภาษาอังกฤษป.3คาบที่4 เสร็จจากนั้นไปหาช้อมูลเกี่ยวพืชพรรณในโรงเรียนเเละส่งเด็กกลับบ้าน

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

15-8-55

     คุมเด็กทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนเเละพาเด็กไปเข้าเเถวที่หน้าเสาธงจากนั้นไปทำความสะอาดห้องเเนะเเนว ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตรภาษาต่างประเทศเสร็จจากนั้นเขียนข้อมูลที่หาได้ใส่ลงในสมุดเเล้วคุมเด็กเข้าเเถวกลับบ้าน

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

14-8-55

    คุมเด็กทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนเเละพาเด็กไปเข้าเเถวที่เสาธงจากนั้นไปสอนเด็กป.1คาบ 3เเละพาเด็กไปกินข้าวที่โรงอาหาร ตอนบ่ายจัดบอร์ดกิจกรรมวันเเม่เเละไปสอนเด็กป.3คาบ6 หลังจากนั้นคุมเด็กเข้าเเถวกลับบ้าน

บันทึกการปฎิบัติงานประจำวัน

10-8-55

      คุมเด็กทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนพาเด็กไปเข้าเเถวที่หน้าเสาธง จากนั้นไปหาข้อมูลเกี่ยวกับงานริหารโรงเรียนเเละช่วยครูพี่เลี้ยงถือสมุด ต่อจากนั้นคุมเด็กเข้าเเถวกลับบ้าน

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

9-8-55

     คุมเด็กทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน พาเด็กไปเข้าเเถว จากนั้นทำความสะอาดที่ห้องเเนะเเนวเเละเขียนข้อมูลเพิ่มเติมลงในสมุด ตอนบ่ายไปสอนนักเรียนป.3 คาบที่ 4 ในหนังสิอ smile ป.3

บันทึกการปฏิบติงานประจำวัน

8-8-55

     ไปคุมเด็กทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนเเละพาเด็กไปเข้าเเถวที่หน้าเสาธงจากนั้นไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของโรงเรียน

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

7-8-55

ไปคุมเด็กทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนเเละพาเด็กไปเข้าเเถวทีหน้าเสาธงจากนั้นไปสอนภาษาอังกฤษในหนังสือ smile ป.1คาบ 3 ต่อจากนั้นพานักเรียนป.1ไปกินข้าวที่โรงอาหาร ตอนบ่ายไปสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษในคาบที่ 6ของนักเรียนป.3 ในหนังสือ smile ป.3